Van khí nén

Van khí nén được lắp đặt kết nối giữa bình tích khí và ống thổi khí trong hệ thống lọc bụi, mục đích nhằm cung cấp xung đảm bảo cho hiệu suất rung g...

Van khí nén được lắp đặt kết nối giữa bình tích khí và ống thổi khí trong hệ thống lọc bụi, mục đích nhằm cung cấp xung đảm bảo cho hiệu suất rung giũ.

Van dạng khớp nối sử dụng ống hơi
Mã hàng: DMF-ZM
Vạn dạng reni
Mã hàng: DMF-Z
Van dạng ren kết nối vuông góc
Mã hàng: DMF-ZF
Vạn dạng mặt bích kết nối trực tiếp với bình tích khí
Mã hàng: DMF-Y
Van dạng chữ T
Mã hàng: DMF-T
Màng van
Khớp nối Cuộn coil