Túi lọc bụi PTFE

Túi lọc bụi PTFE

Mã code: Túi lọc bụi Lydall PTFE Ø 155 x 4500 mm

Kích thước: Ø 155 x 4500 mm

Chất liệu: 100% PTFE , bề mặt phủ màng...

Túi lọc bụi PTFE

Mã code: Túi lọc bụi Lydall PTFE Ø 155 x 4500 mm

Kích thước: Ø 155 x 4500 mm

Chất liệu: 100% PTFE , bề mặt phủ màng PTFE

Quy cách: Túi trụ, đáy tròn, miệng inox dẹn đàn hồi

Chỉ may: 100% PTFE