Túi lọc bụi PPS

Túi lọc bụi PPS

Mã code: Túi lọc bụi Lydall PPS Ø155 x 4500 mm

...

Túi lọc bụi PPS

Mã code: Túi lọc bụi Lydall PPS Ø155 x 4500 mm

Kích thước: Ø155 x 4500 mm

Chất liệu: PPS ( 100% sợi PPS, không pha trộn sợi hữu cơ khác )

Trọng lượng: 550 g/m2

Quy cách: Túi trụ, đáy tròn, miệng inox dẹp đàn hồi

Chỉ may: 100% PTFE