Tấm đỡ chịu lực

Tấm đỡ chịu lực dùng để thay thế cho con lăn giảm chấn của băng tải, làm phẳng bề mặt băng tải tại điểm rót liệu.

Tấm đỡ chịu lực dùng để thay thế cho con lăn giảm chấn của băng tải, làm phẳng bề mặt băng tải tại điểm rót liệu.
Ứng dụng:
Giảm thiểu những tác động của vùng vận chuyển hàng hóa, bảo vệ bề mặt băng tải, ngăn chặn bụi thoát ra tại vị trí đổ liệu.

VPlow HD

Tracker upper unit

Tracker lower unit

Slider cradle

Single skirting HD

Reversing tracker

Impact cradle MD

Impact cradle HD