Lọc Cartridge

Với công nghệ mới, loại túi xếp nếp đã được sản xuất và ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nói chung. Với ưu điểm cùng kích thước, loại t...

Lọc Cartridge có vỏ lưới kim loại Lọc Cartridge không có vỏ lưới kim loại