Bê tông nhựa nóng

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường xá đô thị, cao tốc đã góp phần đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Trong đó, bê tông nhựa nóng là một trong những phần kết cấu chính hình thành nên những con đường trãi dài hàng trăm, hàng ngàn km. Để đảm bảo luôn cung ứng đủ bê tông nhựa nóng, các trạm trộn bê tông nhựa nóng được nghiên cứu phát triển và có tính lắp đặt cơ động rất cao, được đặt tại ngay các vị trí dự án thi công để đảm bảo quá trình vận chuyện nhựa nóng nhanh chóng, chất lượng nguyên vẹn và đúng yêu cầu kỹ thuật.
Công nghệ trạm trộn bê tông nhựa nóng hiện nay phần lớn sử dụng hệ thống cyclon để xử bụi trong quá trình sấy nguyên liệu. Với chi phí đầu tư thấp, công nghệ xử lý lọc bụi thô sơ này dần trở nên lạc hậu và không còn đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về khí thải bụi trong môi trường. Do đó, với sự tiên phong nghiên cứu, áp dụng công nghệ lọc bụi túi vải từ nước ngoài, Focus đã thành công trong việc chuyển đổi rất nhiều các trạm trộn bê tông nhựa nóng từ xử ý bụi qua cylon thành hệ thống lọc bụi túi vải với chu trình làm việc tự động, hiệu suất xử lý đạt 99.99% so với hiệu suất rất thấp của Cyclon khoảng 60-70% và không đảm bảo nồng độ bụi khí thải đầu ra. Bên cạnh hệ thống lọc bụi túi vải, Focus cung cấp đầy dủ giải pháp vận chuyển nguyên liệu đi cùng hệ thống trạm trộn như: hệ thống gầu tải, hệ thống vít tải, silo chứa phụ gia, silo chứa bụi, lọc bụi đỉnh silo, băng tải chuyển liệu...