Xích tải công nghiệp là một bộ phận quan trọng của băng tải xích. Nó là một trong những bộ phận kéo tải, chuyền tải hàng hóa vận chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác của nhà máy.
Ứng dụng:
Là 1 trong những bộ phận kéo tải, chuyển tải hàng hóa từ điểm này qua điểm khác của nhà máy.