Vải máng khí động

- Với bước đột phá trong ngành khí động học là ứng dụng loại vải máng khí động trong ngành xi măng, thạch cao, hóa mỹ phẩm…đã đem lại hiệu quả cao c...

Vải Airslide Polyester Vải Airslide Multifiilament