Thiết bị làm sạch băng tải cấp 2

Thiết bị làm sạch băng tải dùng để làm sạch bề mặt băng tải, làm cho vật liệu không đóng bám dính vào bề mặt băng tải rơi rớt trên đường hồi của băn...

Thiết bị làm sạch băng tải dùng để làm sạch bề mặt băng tải, làm cho vật liệu không đóng bám dính vào bề mặt băng tải rơi rớt trên đường hồi của băng tải, gây ô nhiễm môi trường. ngăn ngừa vật liệu đóng kẹt vào các con lăn, snub pulley, làm phá hủy con lăn gây hiện tượng lệch băng tải, làm giảm tuổi thọ của băng tải. Giảm chi phí bảo trì hệ thống, dọn dẹp vệ sinh, thất thoát nguyện vật liệu. Làm sạch băng tải được chia thành: làm sạch sơ cấp, làm sạch thứ cấp.
Ứng dụng:
Tùy thuộc vào tính chất của băng tải, điều kiện làm việc để lựa chọn thiết bị làm sạch phù hợp.

Durt traker reversing belt cleaner

QC2 cleaner

O2 cleaner

H2O cleaner

Durt hawg DH2 cleaner

DT2 inline cleaner

DT2 inline cleaner XHD