Thiết bị làm sạch băng sơ cấp

Thiết bị làm sạch băng tải dùng để làm sạch bề mặt băng tải, làm cho vật liệu không đóng bám dính vào bề mặt băng tải rơi rớt trên đường hồi của băn...

Thiết bị làm sạch băng tải dùng để làm sạch bề mặt băng tải, làm cho vật liệu không đóng bám dính vào bề mặt băng tải rơi rớt trên đường hồi của băng tải, gây ô nhiễm môi trường. ngăn ngừa vật liệu đóng kẹt vào các con lăn, snub pulley, làm phá hủy con lăn gây hiện tượng lệch băng tải, làm giảm tuổi thọ của băng tải. Giảm chi phí bảo trì hệ thống, dọn dẹp vệ sinh, thất thoát nguyện vật liệu. Làm sạch băng tải được chia thành: làm sạch sơ cấp, làm sạch thứ cấp.
Ứng dụng:
Được lắp đặt tại điểm đổ của băng tải.

XHD QC1TM cleaner CARP blade

Max belt speed: 1200 fpm

Max belt width: 120 inches

Pulley diameter: 24-30 iches

SHD 600 và 1200 series cleaner CARP blade

Max belt speed: 1500 fpm

Max belt width: 120 inches

Pulley diameter: 30-48 iches

XHD QC1TM max cleaner CARP blade

Max belt speed: 1200 fpm

Max belt width: 120 inches

Pulley diameter: 24-30 iches

HQ QC1TM cleaner CARP blade

Max belt speed: 900 fpm

Max belt width: 96 inches

Pulley diameter: 16-22 iches

Pit viper cleaner CARP blade

Cấp độ làm sạch tới 80% vật liệu bám dính

Max belt speed: 500 fpm

Max belt width: 72 inches

Pulley diameter: 10-16 iches