Website đang trong quá trình cập nhật dữ liệu. Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm!!!

Van khí nén

Van xả khí được lắp đặt kết nối giữa bình tích khí và ống thổi khí trong hệ thống lọc bụi, mục đích nhằm cung cấp xung đảm bảo cho hiệu suất rung giũ.