Túi lọc bụi PTFE

Túi lọc bụi PTFE
Mã code: Túi lọc bụi Lydall PTFE Ø 155 x 4500 mm
Kích thước: Ø 155 x 4500 mm
Chất liệu: 100% PTFE , bề mặt phủ màng PTFE
Quy cách: Túi trụ, đáy tròn, miệng inox dẹn đàn hồi
Chỉ may: 100% PTFE