Phòng sơn

Trong các ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất, thiết bị, cấu kiện cơ khí, công đoạn sơn hoàn thiện đặc biệt được quan tâm và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thành phẩm. Tại các khu vực sơn một lượng bụi sơn không bám hết trên bề mặt sản phẩm phát tán ra xung quanh ảnh hưởng đến môi trường sản xuất và bám dính trên bề mặt các sản phẩm khác làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Do vậy việc sử dụng phòng sơn mang lại một giải pháp hoàn thiện giúp kiểm soát vấn đề môi trường làm việc. Buồng sơn được lắp ghép cô lập công đoạn sơn trong một khu vực riêng, được quạt hút tạo ra dòng khí đi từ khu vực người công nhân đến buồng bố trí lọc thu hồi bụi ở cuối phòng. Nhờ vậy giảm thiểu được tối đa tác động do bụi sơn lên sức khỏe của người công nhân. Bụi sơn được thu hồi bởi các giấy xếp nhiều lớp ở dạng khô nhờ vậy dễ dàng thu gom và xử lý không phát sinh công đoạn xử lý nước thải như phương pháp lọc ướt.