Bột mì

Hiện nay, ngành công nghiệp bột mì khá phát triển tại Việt Nam. Với nhu cầu thiết yếu khá lớn các sản phẩm
được chế biến từ bột mì như: mì ăn liền, bánh mì, bánh ngọt, bánh hộp, bánh snack, bông lan…ngành bột mì cũng phát triển dần theo quy luật của quá trình phát triển kính tế đất nước. Các nhà máy bột mì phát triển rộng khắp ở các tỉnh thành Việt Nam như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh...
Tiền thân cung cấp các sản phẩm phục vụ cho ngành bột mì trước đây như: hệ thống cân định lượng, cân dòng nguyên liệu, Focus dần phát triển tập trung các giải pháp toàn diện từ hệ thống nâng chuyển nguyên liệu như gầu tải, xích tải, van công nghệ, hệ thống lọc bụi...Focus đã mang đến các giải pháp hữu ích, phù hợp hơn theo sự phát triển chung của ngành bột mì.